SUNE princip – Što je to?

Sa Elias grijanjem ostvaren je cilj jednog kompletnog, prirodnog sustava grijanja koji ne samo da je učinkovit, trajan i siguran, već i stvara jednu veoma ugodnu i toplu sunčanu klimu u prostoriji.

Upoznajte SUNE princip, prncip cjelovitiog pogleda na grijanje. Tako različito, tako jednostavno i tako genijalano.

Kako razviti prirodni sustav grijanja koji zadovoljava funkciju, pouzdanost, cijenu, održivost i udobnost?

Brzo smo shvatili da je pri tome potreban potpuno novi način gledanja na svaki as-pekt grijanja.

Godinama smo istraživali, postojeći sustavi su testirani, činili smo pogreške i učili iz toga, dalje razvijali i stalno poboljšavali i na kraju Elias grijanje, kao plod dugogodiš-njeg iskustva, stavili na tržište.

Elias grijanje predstavlja Sune načelo održivog pouzdanog grijanja, koje stvara ve-oma ugodnu toplinu.

SUNE načelo pronašli smo u prirodi. Prirodno grijanje funkcionira putem “prirodnog prijenosa topline”, koristeći energiju prirode i koristeći dobre materijale i provodni-ke topline, a dostupno je besplatno.

To mi zovemo SUNE princip, grijanje koji zadovoljava ove prirodne uvjete.


SMISLENO GRIJANJE

Sa Elías grijanjem mi se pridržavamo SUNE načela kojim ispunjavamo sve želje u vezi grijanja u sferi funkcije, sigurnosti, troškova, održivosti i ugodnosti.


Funkcija:

Elias infracrveno grijanje funkcionira po principu prirodnog prijenosa topline, kao što je to na primjer kod Sunca ili kalijeve peći.

Sigurnost:

Elias infracrveno grijanje nudi najveću moguću sigurnost za stalnu toplinu u vašem domu. Bez održavanja i bez podložnosti kvarovima.

Udobnost:

Prirodni prijenos topline, kao kod kalijeve peći, osigurava jedan ugodni topli dom.

Prirodno lijepi dizajn:

Prirodnim obilježjima inspiriran dizajn, jednostavan i lijep


 
Troškovi:

Već u drugoj godini troškovi grijanja enormno se smanjuju, jer se izolacijski učinak ELIAS infracrvenog grijanja može u potpunosti razviti.

Održivost:

U vezi s korištenjem "obnovljivih vrsta energija",Elias infracrveno grijanje je najodr-živiji oblik grijanja. U trenutku kada u kući možete koristi iz vlastitih izvora proizve-denu obnovljivu energiju Elias infracrveno grijanje je je besplatno i energetski neovi-sno grijanje.

parallax background

 

KONTAKTIRAJTE NAS!