SUNE princip – Što je to?

Sa Elias grijanjem ostvaren je cilj jednog kompletnog, prirodnog sustava grijanja koji ne samo da je učinkovit, trajan i siguran, već i stvara jednu veoma ugodnu i toplu sunčanu klimu u prostoriji.

Upoznajte SUNE princip, prncip cjelovitiog pogleda na grijanje. Tako različito, tako jednostavno i tako genijalano.

Kako razviti prirodni sustav grijanja koji zadovoljava funkciju, pouzdanost, cijenu, održivost i udobnost?

Brzo smo shvatili da je pri tome potreban potpuno novi način gledanja na svaki as-pekt grijanja.

Godinama smo istraživali, postojeći sustavi su testirani, činili smo pogreške i učili iz toga, dalje razvijali i stalno poboljšavali i na kraju Elias grijanje, kao plod dugogodiš-njeg iskustva, stavili na tržište.

Elias grijanje predstavlja Sune načelo održivog pouzdanog grijanja, koje stvara ve-oma ugodnu toplinu.

SUNE načelo pronašli smo u prirodi. Prirodno grijanje funkcionira putem “prirodnog prijenosa topline”, koristeći energiju prirode i koristeći dobre materijale i provodni-ke topline, a dostupno je besplatno.

To mi zovemo SUNE princip, grijanje koji zadovoljava ove prirodne uvjete.


infracrveno-grijanje-a2

PRIJENOS TOPLINE

Proizvedeno u Austriji ELIAS infracrveo grijanje je grijanje sa prijenosom topline na prirodan način.
infracrveno-grijanje-a3

SIGURNO GRIJANJE

ELIAS infracrveno grijanje nije samo dugovječno grijanje bez održavanja. Sa ovim grijanjem vaš dom sigurno postalje topli.
infracrveno-grijanje-a4

GRIJANJE I IZOLACIJA

Grijanje i izolacija u jednom, to je vjerojatno najveća prednost Elías grijanja.
infracrveno-grijanje-a5

PRIRODNO GRIJANJE

Prirodno grijanje, prirodna toplina.
Elias infracrvenim grijanjem ostvaren je cjelovit, prirodan sustav grijanja, koji ne samo da je učinkovit, trajan i siguran, već i stvara jednu veoma ugodnu, sunčanu klimu u prostoriji.
Kako razviti prirodni sustav grijanja koji zadovoljava funkciju, pouzdanost, cijenu, održivost i udobnost?

Brzo smo shvatili da je pri tome potreban potpuno novi način gledanja na svaki aspekt grijanja.

Godinama smo istraživali, postojeći sustavi su testirani, činili smo pogreške i učili iz toga, dalje razvijali i stalno poboljšavali i na kraju Elias grijanje, kao plod dugogodišnjeg iskustva, stavili na tržište.

Elias grijanje predstavlja SUNE načelo održivog pouzdanog grijanja, koje stvara veoma ugodnu toplinu.

SUNE načelo pronašli smo u prirodi. Prirodno grijanje funkcionira putem “prirodnog prijenosa topline”, koristeći energiju prirode i koristeći dobre materijale i provodnike topline, a dostupno je besplatno.

To mi zovemo SUNE princip, grijanje koji zadovoljava ove prirodne uvjete.


 

KONTAKTIRAJTE NAS!